HRVATSKA PAMET

Želite živjeti u pametnoj kući ili stanu? Obrtničko učilište stvara novo radno mjesto koje tržište rada željno očekuje

Cilj je korisniku omogućiti život ili rad u pametnom okruženju, gdje će sve biti nadohvat ruku, uz minimalne troškove

Danas su kuće i zgrade složeni spojevi struktura, sustava i tehnologija. S vremenom su sve komponente u kućama i zgradama razvijene i poboljšane, omogućavajući modernim vlasnicima zgrada da samostalno reguliraju sustavima osvjetljenja, zaštite, grijanja, ventilacije i klimatizacije, kao i sustavima kućne zabave. Nove tehnologije omogućavaju nam lakši i kvalitetniji život, ali da bi se one uopće mogle primijeniti u praksi, potrebni su stručnjaci za njezinu implementaciju.

Prateći potrebe tržišta rada, Obrtničko učilište kreira novo radno mjesto -  Specijalist za primjenu sustava pametnih instalacija.

Njegov je zadatak korisniku omogućiti život ili rad u pametnom okruženju, gdje će sve biti nadohvat ruku, uz minimalne troškove. Novi program razvijen je kroz projekt SHVET na temelju analiza potreba poslodavaca iz Hrvatske, Slovenije i Italije, čime se osigurava relevantnost na domaćem, ali iz europskom tržištu rada.

Specijalist za primjenu sustava pametnih instalacija povezuje različite vrste električne, elektroničke i strojne opreme u koordinirani sustav koji štedi energiju i povećava razinu udobnosti korisnika. On identificira potrebe kupaca i komunicira ih projektantu, odabire potrebnu opremu te na kraju instalira hardver i softver sustava pametnih instalacija. Na kraju uvodi korisnika u rad sa sustavom i upravlja životnim ciklusom proizvoda.

Program, koji će provoditi Obrtničko učilište, traje 660 sati i uključuje više od 70 posto praktičnog rada i vježbi u 6 modula, već je dobio pozitivno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

- Program je osmišljen kao program specijalizacije na razini 5 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Srednjoškolski programi ne nude mogućnosti uže specijalizacije za neko područje, budući da su vremenski ograničeni te moraju pokriti širok spektar svih tehnologija, alata i vrsta poslova unutar nekog zanimanja. Navedeno su nam potvrdili i nastavnici koji su sudjelovali na treningu trenera iz područja automatizacije u zgradarstvu koji se slažu da je ovakvih specijalizacija zasigurno potrebno u obrazovanju te da treba razvijati razinu 5 HKO-a, u kojoj nažalost nema dovoljne obrazovne ponude. Teoretski dio nastave izvodit će se u učionicama ili online (ovisno o epidemiološkoj situaciji). Posebnost programa je jaki naglasak na praktičnoj nastavi i usvajanju praktičnih i primjenjivih vještina. Stoga se veći dio nastave odvija kod poslodavaca koji se bave uvođenjem i održavanjem sustava pametnih instalacija – kaže voditelj projekta Danijel Đekić.

Tko će moći postati Stručnjak za pametne instalacije?

- U obrazovanju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje su završile minimalno četverogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje iz područja elektrotehnike, računarstva te strojarstva – pojasnio je Đekić.

Novo zanimanje kreira se u sklopu EU projekta Erasmus+ KA3 Podrška za reformu politike vrijednog 3.215.000 kuna. Obrtničko učilište provodi ga s partnerima iz Slovenije i Italije te zagrebačkim Fakultetom elektrotehnike i računarstva.

Opći cilj projekta je podržati razvoj kvalificirane i mobilne radne snage između HR, SI i IT te pridonijeti povećanju zapošljivosti.

O potrebama tržišta za stručnjacima pametnih instalacija te o tome gdje bi oni mogli sve raditi, razgovarali smo s doc.dr.sc. Tomislavom Capuderom s FER-a.

- Kao smjernice treba uzeti relevantne indikatore na razini Europe, odnosno dokumente koji daju smjernice budućeg razvoja Europe. Posljednji relevantni dokument (izašao 14.10.2020. godine) po nazivom „A Renovation Wave for Europe – greening our buildings, creating jobs, improving jobs“ raspravlja o potrebnim aktivnosti u području zgradarstva i obnove postojećih zgrada kako bi se postigli energetski i klimatski ciljevi do 2030. godine., i predviđa dodatnih 160.000 novih poslova vezanih uz renovaciju postojećih zgrada.

To naravno ne znači da će svih 160.000 poslova biti namijenjeno za stručnjake u automatizaciji u zgradarstvu (njihova brojka je vjerojatno manja) no govori o jasnom smjeru i potrebi koja se stvara za navedenim profilom stručnjaka. Oko 35 milijuna zgrada koje će biti renovirane do 2030. godine, kao i milijunski broj novoizgrađenih, biti će evaluirane prema takozvani Smart Readiness Indicator – univerzalnu metriku koja ocjenjuje i potiče digitalna rješenja u renovaciji i izgradnji zgrada.

Navedena metrika biti će vezana uz kvalitetu života i cijenu nekretnine te će investitori biti poteknuti na digitalna rješenja i bolji SRI faktor. Ako domeni zgradarstva pridružimo i komercijalne i industrijske objekte koji će prolaziti kroz sličan proces. Vjerujem da navedene brojke jasno ukazuju za značajnom potrebom stručnjaka u automatizaciji zgrada na budućim tržištima rada – ističe Capuder.   

Što poslodavci očekuju od novog zanimanja te koje bi kompetencije trebali imati u praksi - što bi sve trebali znati napraviti?

- U ovom trenutku dojma smo da su očekivanja poslodavaca velika, to sugeriraju i ankete i ispitivanja koja smo proveli u sklopu projekta SHVET. Trenutno slabo razvijeno tržište rada i poslova automatizacije zgradarstva očekuje porast zahtjeva i poslodavci žele visoko kvalificirane stručnjake koji će ponuditi visoku kvalitetu i stručnost u toj vrsti posla čime bi dugoročno osigurali svoju poziciju na tom tržištu.

U viziji poslodavaca navedeni stručnjak je spona između razvojnog inženjera i tehničara na terenu, on razumije sve aspekte razvoja, dizajna i projektiranja automatizacije u zgradarstvu, a zahvaljujući iskustvu u izvedbi takvih poslova zna kako voditi i rasporediti izvršavanje operativnih poslova na terenu. On je ujedno i spona prema klijentima, s obzirom da je na terenu s njima u izravnom dodiru i samim time oni najveća očekivanja i zahtjeve polažu na njega. Obrazovanje, odnosno dodatna specijalizacija, koju takav stručnjak prolazi je uravnotežen miks tehničkih, ekonomskih i društvenih vještina s naglaskom na praktičan rad na terenu.

Kolike su očekivane plaće za novo radno mjesto i hoće li se moći povezati s budućim poslodavcima još za vrijeme edukacije?

- Upravo komponenta praktičnog rada i iskustva rada na terenu je ključna u edukaciji budućih stručnjaka automatizacije u zgradarstvu. Iako je kroz rasprave na SHVET projektu bilo različitih razmišljanja u zemljama partnerima o potrebama da navedeni stručnjak ima iskustvo samostalne izvedbe instalacija automatizacije, jedinstveno stajalište je da u obrazovanju mora biti naglašena terenska i praktična nastava i polaganje ispita kod samih poslodavaca. Tako pripremljeni stručnjaci nisu spremni preuzeti svoje zadatke samo na papiru zahvaljujući diplomi, oni su svoju stručnost već dokazali kroz znatan broj sati provedbe realnih projekata.

Sama plaća je uvijek stvar ponude i potražnje, te će ovisiti o više faktora – kazao je doc.dr.sc. Tomislav Capuder.

Nositelj projekta: Obrtničko učilište

Partneri:

Fakultet elektrotehnike i računalstva https://www.fer.unizg.hr/

Slovenija

Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško https://www.ooz-krsko.si/

Šolski center Novo Mesto https://www.sc-nm.si/

Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje http://www.cpi.si/index.aspx

Italija

ECIPA scarl http://www.ecipa.eu/

Centoform http://www.centoform.it/

Pridruženi partneri

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Hrvatska) http://www.asoo.hr/

Regija Emilia Romagna (Italija) https://www.regione.emilia-romagna.it/

ITS TEC (Italija) https://www.itstec.it

pametne kućeObrtničko učilišteSpecijalist za primjenu sustava pametnih instalacijaDanijel ĐekićTomislav Capuder